วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

28  กันยายน  2555

       วันนี้อาจารย์ให้เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแจกแท็บแล็ตของรัฐบาลแก่เด็ก ป.1ว่ามีข้อดีและข้อจำกัดอย่างไรในการใช้แจกแท็บแล็ตครั้งนี้  และอาจารย์ก็ชี้แจงถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีและผลกระทบที่ได้รับจากการใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนี้
ประโยชน์ของการใช้แท็บแล็ต

1.เด็กๆได้ค้นคว้าข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
2.การเรียนของเด็กๆมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.เด็กได้รู้จักใช้เทคโนโลยีที่ใหม่ๆ
4.เด็กๆสามารถเลือกเรียนเนื้อหาได้หลากหลาย

ข้อจำกัดในการใช้แท็บแล็ต

1.เด็กจะหมกมุ่นอยู่กับการเล่นแท็บแล็ต
2.เด็กไม่เข้าใจการใช้งาน
3.ขาดบุคคลในการสอนวิธีการใช้
4.เด็กจะเข้าไปเล่นแต่เกม

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

21/กันยายน/2555
 วันนี้อาจารย์ให้ส่งงานและอาจารย์ก็ตรวจบล็อกของแต่ละคนและอธิบายการทำบล็อกที่ถูกต้องให้พวกเราฟังและอาจารย์ก็ยังแนะวิธ๊การทำงานที่จะประสบความสำเร็จแล้วอาจารย์บอกให้ไปลิ้งบล็อกกับเพื่อนๆและการนำเสนอบล็อกต้องมีรูปแบบที่หลากหลายในการใช้เทคโนโลยี  บรรยากาศในการเรียนวันนี้รู้สึกว่าจะตึงเครียดไปสักหน่อยเพราะงานที่ทำมาถูกคอมเมนต์กันเยอะเรื่องรายละเอียดในการทำบล็อกและอาจารย์สอนให้รู้ว่าก่อนที่จะพิมพ์อะไรลงบล็อกต้องคิดให้ดีว่ามีผลกระทบต่อผู้อื่นหรือไม่แล้วอาจารย์ก็บอกให้เราเป็นคนใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา
  หลักการเขียนสื่อที่เป็นออนไลน์
1.ต้องระวังการใช้คำและภาษาให้ถูกต้อง
2.ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นด้วย
3.ใช้คำที่สุภาพและมีประโยคที่เข้าใจง่าย  อ่านง่าย
 และลำดับสุดท้ายของกิจกรรมการเรียนในวันนี้คืออาจารย์สั่งงานให้ไปค้นคว้าเพิ่มเติม
1.เพลงที่ส่งเสริมด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
2.เกมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
3.ของเล่นที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
4.งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
31/สิงหาคม/2555
กิจกรรมที่มำในวันนี้อาจารย์ให้ร่วมกันคิดคำคมรณรงค์ เลิกเหล้ากลุ่มของดิฉันช่วยกันแต่งว่า 
 "คว่ำแก้ว เลิกเหล้า ครอบครัวมีความสุข"แล้วก็แต่งเติมให้สมบูรณ์เป็น"มาพวกเรามาคว่ำแก้วเลิกเหล้าครอบครัวมีความสุขจริงๆนะ"
 หลังจากที่พวกเราร่วมกันแต่งคำคมรณรงค์การเลิกเหล้าเสร็จก็ได้ร้องเพลงเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับเด็กพร้อมท่าประกอบ ซึ่งกลุ่มของดิฉันได้ร้องเพลงสบายตัว  สบายใจ
  เนื้อเพลง  
อาบน้ำ      แล้วสบายตัว
สระผม       แล้วสบายใจ
แปรงฟัน    แล้วยิ้มสดใส
ดูซิดู ฟันขาวสะอาดจัง(ซ้ำ)  
14/กันยายน/2555
-กิจกรรมที่ทำในวันนี้คือฟังเพื่อนๆแต่ละกลุ่มร้องเพลง
-รับสีไม้จากอาจารย์และแผ่นตัวอักษร
-ฟังเพื่อนๆเล่านิทาน
กลุ่ม1เล่านิทานด้วยเชือก  เรื่องความสามัคคีของผีเสื้อ
กลุ่ม2เล่าไปพับไป  เรื่องยักษ์สองตนหัวใจเดียวกัน
กลุ่ม3เล่าไปตัดไป  เรื่องพระจันทร์ยิ้ม
กลุ่ม4เล่าไปพับไป  เรื่องดินสอวิเศษ
กลุ่ม5เล่านิทานด้วยเชือก  เรื่องเต่าขี้บ่น
กลุ่ม6เล่านิทานด้วยเชือก  เรื่องครอบครัวทั้งสี่
กลุ่ม7เล่านิทานด้วยเชือก  เรื่องกระต่ายกับแครอท
กลุ่ม8เล่าไปฉีกไป  เรื่องเรือโจรสลัด
กลุ่ม9เล่าไปตัดไป  เรื่องเจ้าหมีกับผึ้งน้อย
กลุ่ม10เล่าไปวาดไป  เรื่องเพื่อน
กลุ่ม11เล่าไปวาดไป  เรื่องคุณปู่นักสำรวจ
กลุ่ม12เล่าไปตัดไป  เรื่องชาวเขา
กลุ่ม13เล่าไปวาดไป  เรื่องดาวดวงหนึ่ง
กลุ่ม14เล่าไปฉีกไป  เรื่องดาวน้อยลอยในทะเล
กลุ่ม15เล่าไปพับไป  เรื่องชายขี้เบื่อ
  และกลุ่มของดิฉันเล่าไปฉีกไป เรื่องหัวใจล้านดวง  กิจกรรมในห้องวันนี้พวกเราปฏิบัติด้วยตัวเองทั้งหมดทั้งอัดวีดีโอและดำเนินกิจกรรมซึ่งทั้งหมดนี้จะสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์
และในการเรียนในวันนี้ทำให้เราได้รู้วิธีการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มโดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาและได้ทราบถึงเทคนิคในการเล่านิทานและหลักการแต่งเพลงที่เหมาะสม
   

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

วันที่7/ก.ย./2555
วันนี้ไม่มีการสอนในห้องเรียนแต่อาจารย์ให้ย้ายมาเรียนที่ศูนย์ครูมีอาจารย์จากที่อื่นมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและให้นักศึกษาร่วมกันทำข้อสอบเกี่ยวกับความรู้ทางอาเซียนและท่านได้เล่าถึงความเป็นมาของอาเซียนและการพัฒนาของสังคมไทยในปัจจุบันซึ่งทำให้ดิฉันได้มีความรู้เพิ่มจากเดิมและรู้ลึกมากขึ้น

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

24/8/2555
  วันนี้ได้เรียนรู้การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นสื่อ  "เรื่องช้างน้อยอัลเฟส"เรื่องมีอยู่ว่ามีช้างตัวหนึ่งชื่อว่าอัลเฟสมีงวงยาวมันรู้สึกอับอายจึงพยายามซ่อนงวงของตนไว้วันหนึ่งมันก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากเด็กผู้หญิงที่ติดอยู่กับกระดานเลื่อนช้างอัลเฟสใช้งวงช่วยเด็กหญิงคนนั้นอัลเฟสได้รับคำชมจากสัตว์อื่นตั้งแต่นั้นมาช้างอัลเฟสก็อยู่อย่างมีความสุข
จากการเรียนในวันนี้สะท้อนให้เห็นดังนี้
-เด็กจะมีพัฒนาการทางภาษาเพราะได้อ่านนิทาน
-การอยู่ร่วมกันในสังคมคือการอยู่ร่วมกันที่มีความแตกต่างและชมเชยเพื่อนเมื่อเพื่อนได้ดี
-ด้านอารมณ์ช้างอัลเฟสสามารถยอมรับและมีความเชื่อมั่นในตนเองได้
แนวคิดสำคัญ
1.แม้ว่าเด็กจะแตกต่างจากคนอื่นก็อยู่ร่วมกันได้
2.การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีซึ่งเด็กๆก็ควรปฎิบัติ
3.เด็กๆควรกล่าวคำขอบคุณสำหรับผู้ที่ช่วยเหลือ
  หลังจากเล่านิทานให้เด็กฟังเสร็จก็ให้เด็กออกมาเล่าเพื่อจะได้ฝึกประสบการณ์ทางภาษาซึ่งเด็กจะสามารถพูดได้เพราะเป็นเรื่องที่เด็กฟังมาแล้วพอเด็กได้รับคำชมเด็กก็จะเกิดความมั่นใจในตนเองและกล้าพูดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมคือการจับใจความสำคัญจากภาพและฟังเรื่องราว   ได้ฝึกทักษะการตีความ  แปลความและการคาดคะเนเหตุการณ์
  ได้ฟังเพลงเกาะสมุยแล้วบอกอาจารย์ว่าได้อะไรและรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ฟังเพลงนี้
-เพลงนี้บอกความสวยงามและสถานที่ตั้งของเกาะสมุย
-ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกสบายผ่อนคลายรู้สึกสนุกในวันพักผ่อน
งานวันนี้
-แบ่งกลุ่มแต่งเพลงพร้อมคิดท่าประกอบ
-แบ่งกลุ่มกันเล่านิทานกลุ่มของดิฉันได้เล่าไปฉีกไป